Wettigheid

Wettelijke vermelding


Intellectueel eigendom

Deze website is eigendom van Sharynx, verhuur platform van voertuigen en privé accommodatie in België, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 1000 Brussel, Antwerpsesteenweg. Het gebruik van de site Sharynx verleent geen intellectueel eigendomsrecht om de gebruiker op de inhoud van de site. De inhoud looptijd van de site, alle teksten, foto’s, video’s, afbeeldingen geanimeerd of niet, gegevens, affiches, logo’s, merken en andere elementen die deel uitmaken van de site. Simpelweg om reden dat de verbinding met de site, de gebruiker akkoord te accepteren dat alleen het gebruik voor persoonlijk en privégebruik, is het geldig. Elk ander gebruik vereist de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Sharynx. Overtreding van deze bepalingen onderwerpt de overtreder en alle personen die verantwoordelijk zijn voor strafrechtelijke en civielrechtelijke sancties met inbegrip van imitatie en/of inbreuk op het handelsmerk en/of auteursrecht en/of andere bepalingen die van toepassing zijn op de intellectuele eigendom zou zijn. Het is verboden om te reproduceren, te verspreiden, te verkopen, te wijzigen, verlenen alle of een deel van een van de productie op de site elementen en alle of een deel van de site het algemeen, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Sharynx. Voor informatie en elektronische reproductie verzoek, neem dan contact op met de webmaster. Wij vragen u om ons te specificeren veel context, de gewenste duur van de voortplanting, de aard van de site en de voorgestelde presentatie. Vergeet niet om ons uw naam te laten ook, de naam van uw vereniging of uw bedrijf en uw contactgegevens inclusief uw e-mail. Elk onrechtmatig gebruik van alle of een deel van de site kan leiden tot vervolging in overeenstemming met de wet.

Hyperlink

Elke gebruiker of bezoeker is verboden uit de instelling, van een site, een link naar de huidige site, met inbegrip van een van de subpagina’s, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Sharynx. Dit verbod geldt voor elke vorm van technische of link waarmee de naam, het adres of enig ander onderdeel (inclusief afbeeldingen, logo’s, animaties, tekst, knoppen, …) of een gedeelte van een artikel vermeld op een pagina van de site wordt op een van de pagina’s van een website of waarmee de gebruiker vanuit die andere plaatse, terug op enigerlei wijze op de aanwezige website. Het verzoek om toestemming moet per post worden verstuurd naar info<@>sharynx.be

Platform contact

SHARYNX Cars & Apparts                                                                                                                                                                      Chaussée d’Anvers  – Brussel                                                    info<@>sharynx.be