Uitsluitingen !

Huisvesting uitgesloten schadegevallen


Zijn uitgesloten :

 1. Schade die reeds bestond bij aanvang van de huur.
 2. Schade waarvoor u niet aansprakelijk bent of schade die niet kan worden aangetoond op basis van een plaatsbeschrijving bij aanvang en einde van de huur.
 3. Schade aan derden of andere dan aan het vakantielogies vermeld in de bijzondere voorwaarden of de inhoud ervan.
 4. Gevolgschade en onrechtstreekse verliezen.
 5. Overmatig gebruik van geneesmiddelen, gebruik van drugs, verdovende of opwekkende middelen, dronkenschap of alcoholisme.
 6. Opzettelijke of vrijwillige handelingen inclusief zelfmoord en zelfmoordpoging.
 7. Schade aan een caravan, vouw-kampeerwagen, camper of boot ontstaan tijdens het rijden of varen.
 8. Schade door (onderhouds)werkzaamheden tijdens de huur.
 9. Staking, beslissing van de overheid, beperking van het vrije verkeer, radioactieve straling, of het vrijwillig veronachtzamen van wettelijke of officiële bepalingen.
 10. Oorlog, burgeroorlog, opstand, revolutie of oproer.
 11. Terroristische aanslagen.
 12. Epidemieën en quarantaine.
 13. Natuurrampen.
 14. Alle gevolgen van de in dit contract vermelde uitsluitingen.