Verzekering

Huisverzekering


De klant is de hoeksteen van onze activiteit. De hoogste kwaliteit van onze diensten is de rede van ons bestaan

Voor alle huur van huisvestingen (bv. huizen, appartementen, kamers of villa’s) tussen particulieren, ons management team in samenwerking met onze partners verzekeraars gaan op zoek naar de beste mogelijke waarborgen.

Het zoeken naar verbeteringen op vlak van schadedekking (lichamelijk letsel, materiële en immateriële schade) is onze regelmatige uitdaging bij Sharynx.

Ons platform biedt aan haar klanten de beste Bijstand en een voldoende Schadedekking van de Belgische markt, op vlak van immo-delen tussen particulieren in België.

AGA-Sharynx

AGA (Allianz Global Assistance), onze verzekeraar partner, biedt echter diverse waarborgen met onder andere een annuleringsverzekering, maximaal 10.000 EUR per verzekerde persoon of nog Home Assistance (bijstand in geval van schade aan het huis).

Lees meer details via samenvatting van Garanties.

U bent eigenaarU bent huurderAndere Documenten van verzekering

Alle huisvestingen van eigenaars, beschikbaar op ons platform, zijn verzekerd.

Dankzij onze verzekering, geniet de huurder niet alleen van de vergoeding van schade aan verhuurde onroerend goed tot 20.000 EUR, maar ook diverse andere waarborgen.

Voor elk verhuur via onze platform, wordt onze verzekering automatisch geactiveerd tijdens de duur van de huur.

Dus, in geval van schade aan u woning, onze verzekering komt tussen ter hoogte van grenzen van de voorwaarden en de bedragen zoals vermeld in de algemene voorwaarden van het contract.

Let op: de huurder verantwoordelijk van de schaden wordt gedebiteerd ter hoogte van de reparatiekosten.

Lees meer details over Burgerlijke Aansprakelijkheid van Schade aan Vakantielogies.

Onze verzekeringen ook garandeert u de beste Home Assistance beschikbaar op deze markt van verhuur tussen particulieren:

 • Bijstand in geval van schade aan het huis;
 • Kosten van slotenmaker (maximaal 100 EUR).
 • …, lees meer details Garanties Home Assistance.

1.  Voorwaarden van verzekering

Om verhuurder bij SHARYNX te worden, zijn volgende voorwaarden absoluut noodzakelijk:

 • U bent een particulier;
 • Houder van een document waaruit blijkt dat het eigenlijk over uw adres van verblijf is.
 • In het bezit van een jaarlijkse verzekeringsovereenkomst brand, waterschade, …

2.  Praktische vragen

Wat gebeurt er – in geval van diefstal, brand?

Onze verzekering komt tussen ter hoogte van de limieten zoals vermeld in onze algemene voorwaarden:

 • Allianz Global Assistance, onze verzekering vergoedt de schade die u tijdens uw verblijf in het vakantieverblijf veroorzaakt zoals vermeld in bijzondere voorwaarden of de inhoud ervan.
 • Allianz Global Assistance vergoedt ook de schade, met de toestemming van de huurder, veroorzaakt aan de voordeur, of aan de safe, als gevolg van het verlies van de sleutel tijdens uw verblijf
 • Ten slotte, Allianz Global Assistance stort de waarborg terug indien deze niet terugbetaald wordt is als gevolg van bovengenoemde schade.
 • De vergoedingen van Allianz Global Assistance kunnen niet boven 20.000 EUR per contract liggen. Schade van minder dan 250 EUR worden niet vergoed.
 • … Lees hier de Algemene verplichtingen en uitgesloten schade.

Let op: Wie breekt, betaalt.

SHARYNX onderhandelt met haar verzekering partners, een uitgebreide dekking onder een verzekering (consistente burgerlijke aansprakelijkheid op materiële, immateriële of lichamelijke schade).

AGA (Allianz Global Assistance), onze verzekering biedt u de volgende garanties:

 • Burgerlijke aansprakelijkheid
  • vergoeding van schade aan verhuurde onroerend goed, tot 20.000 EUR;
  • schade van minder dan 250 EUR worden niet vergo
 • Annuleringsverzekering, tot 10.000 EUR per verzekerde persoon:
  • complicaties tijdens de zwangerschap;
  • overlijden van elke bloed- of aanverwant tot en met tweede graad of elke minderjarige bloed- of aan aanverwant tot en met de derde graad;
  • echtscheiding of feitelijke scheiding;
  • belangrijke schade aan uw huis;
  • zwangerschap, mits dat reizen voorzien is in de laatste 3 maanden van zwangerschap en dat het contract afgesloten is voor het begin van de zwangerschap;
  • ontslag;
  • ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde, een familielid tot de tweede graad of de persoon die uw professionele activiteiten voort zet;
  • … Lees meer ALGEMENE VOORWAARDEN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID SCHADE AAN VAKANTIELOGIES.

Onze verzekering biedt u een van de beste garanties voor bijstand verhuur voertuig in België en zelfs in Europa.

 • Home Assistance:
  • bijstand in geval van schade aan het huis;
  • kosten van slotenmaker (maximaal 100 EUR).
  • … Lees meer details over Home Assistance

1.  Verzekeringen huisvestingsomstandigheden

De klant (huurder) moet zich registreren via onze website onder zijn echte identiteit.

 • Een account per persoon is toegestaan.
 • De identiteit van de persoon die de sleutels komt halen moet overeen komen met die op de website, met andere worden, diegene die het contract afgetekend.
 • De toekomstige klant (huurder) zal een evaluatie doen in aanwezigheid van de eigenaar (verhuurder) maken.
 • De huurder moet aandachtig de algemene voorwaarden van verzekering van ons platform lezen.

2.  Verplichtingen van de klant (huurder)

Alle schaden moeten worden gemeld aan Allianz Global Assistance die het beheer op zich zal nemen:

 • Voor bijstand: bel + 32 2 290 61 00;
 • Een administratief dossier:
  • Per email: tcc@allianz-globale-assistance.be
  • Per brief naar:

AGA INTERNATIONAL S.A.                    Belgium branch                                                                                                                                                                                 Zwaluwenstraat 2 ; 1000 Brussel – België


Alle huurders moeten voldoen aan de volgende verplichtingen:

a.  De schriftelijke communicatie van schadegevallen:

Zodra mogelijk, en in elk geval binnen de 7 kalenderdagen, het schadegeval schriftelijk aan Allianz Global Assistance melden.

b.  Het verstrekken van nuttige inlichtingen:

Zonder verwijl, en in elk geval binnen de 30 dagen, Allianz Global Assistance alle nuttige inlichtingen verstrekken en op de vragen antwoorden die u worden gesteld, teneinde de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen.

c.  Het bewijs van materiële schade: Allianz Global Assistance de originele bewijsstukken van de omstandigheden, van de gevolgen en van uw schade overmaken.

In geval van diefstal of vandalisme, onmiddellijk een proces-verbaal laten opmaken door de dichtstbijzijnde gerechtelijke overheid waar de feiten zich voordeden of door u werden vastgesteld.

d.  De gevolgen van schadegevallen beperken:

Alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een schadegeval te beperken.

e.  Andere verzekeringen:

Indien u geniet van andere verzekeringen voor hetzelfde risico, dient u Allianz Global Assistance de waarborgen en de identiteit van de verzekeraars mee te delen.

Lire hier de Uitgesloten Schadegevallen


3.  Praktische vragen

Wat gebeurt er – in geval van diefstal, brand?

Onze verzekering komt tussen ter hoogte van de limieten zoals vermeld in onze algemene voorwaarden:

 • Allianz Global Assistance, onze verzekering vergoedt de schade die u tijdens uw verblijf in het vakantieverblijf veroorzaakt zoals vermeld in bijzondere voorwaarden of de inhoud ervan.
 • Allianz Global Assistance vergoedt ook de schade, met de toestemming van de huurder, veroorzaakt aan de voordeur, of aan de safe, als gevolg van het verlies van de sleutel tijdens uw verblijf
 • Ten slotte, Allianz Global Assistance stort de waarborg terug indien deze niet terugbetaald wordt is als gevolg van bovengenoemde schade.
 • De vergoedingen van Allianz Global Assistance kunnen niet boven 20.000 EUR per contract liggen. Schade van minder dan 250 EUR worden niet vergoed.
 • … Lees hier de Algemene verplichtingen en uitgesloten schade.