Contract

Huis huurcontract


 DE VOORWAARDEN VAN DE HUISVESTING HUURCONTRACT TUSSEN PARTICULIEREN

1.  Doel

SHARYNX is gespecialiseerd in de verhuur van voertuigen en woningen tussen particulieren. Ons platform is bestemd aan pendelaars, toeristen en groot publiek die op zoek zijn naar innoverend praktijken op vlak van huisvestingen en autodelen.

 In dit geval speelt ons platform de rol van schakelaar tussen twee partijen:

 • De verhuurder (eigenaar van het voertuig),
 • De huurder (toekomstige gebruiker van het voertuig)

2.  Vereisten om te kunnen profiteren van onze diensten

De informatie via ons platform kunnen technische of feitelijke onjuistheden of type fouten bevatten. SHARYNX draagt, in dit geval, geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en fouten, en behoudt zich het recht om wijzigingen en correcties op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving. Ons platform:

 • kan ook niet aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van een gebruiker speciale of gevolgschade.
 • moet de solvabiliteit van de gebruikers van de site, waaronder huurders, zelfs in het geval van het gebruik van de aanbetaling diensten te controleren.
 • moet ook de identiteit van de leden en de identificatie van voertuigen te controleren.
Verantwoordelijkheden van de huurderVerantwoordelijkheden van de verhuurder
 • De klant (huurder) moet zich registreren via onze website onder zijn echte identiteit;
 • Een account per persoon is toegestaan;
 • De identiteit van de persoon die de sleutels komt halen moet overeen komen met die op de website, met andere worden, diegene die het contract afgetekend;
 • De toekomstige klant (huurder) zal een evaluatie doen in aanwezigheid van de eigenaar (verhuurder) maken;
 • De huurder moet aandachtig de algemene voorwaarden van verzekering van ons platform lezen.
 • De eigenaar (verhuurder) moet zich registreren via onze website onder zijn echte identiteit;
 • Een account per persoon is toegestaan;
 • Een particulier zijn;
 • Houder van een document waaruit blijkt dat het eigenlijk over uw adres van verblijf is;
 • In het bezit van een jaarlijkse verzekeringsovereenkomst brand, waterschade;
 • De verhuurder moet aandachtig de algemene voorwaarden van verzekering van ons platform lezen.

Belangrijke opmerking:

Sharynx maakt eerder alle controles voor het overhandigen van de sleutels aan de huurder door de verhuurder. Deze controle richt zicht vooral op:

 • De identiteit van de huurder;
 • Het adres van de huurder;
 • De verwijzingen van zijn betaalkaart;
 • De huurder moet aandachtig de algemene voorwaarden van verzekering van ons platform lezen.

3.  Werking van onze website

De eigenaar van de huisvesting die zijn appartement of zijn kamer via ons platform wil verhuren, moet zich registreren, volg dan de instructies op de publicatie in Uw Advertentie en de voorwaarden voor het gebruik op de website weten.

Eenmaal uzelf en uw advertentie geregistreerd, zullen onze medewerkers contact met de eigenaar maken om de conformiteit van zijn aanbod te controleren. Als alle voorwaarden na deze laatste controle voldaan zijn, zal dan zijn aanbod op onze website weergegeven worden.

De dag van de huur, zal de eigenaar van de huisvesting aan de huurder een kopie van het huurcontract, eerste inventaris van de huisvesting of meubels als noodzakelijk geven. De plaats van levering van sleutels en de documenten op voorhand tussen de verhuurder en de huurder woorden overeengekomen.

Bij aankomst, zal de huurder aan de eigenaar van de huisvesting, een bewijs van zijn huis, een kopie van zijn identiteitskaart geven.

Indien alles in orde is, zal de verhuurder aan de klant een kopie van het huurcontract eerder door SHARYNX ondertekend en een kopie van de inventaris of een gedragscode als noodzakelijk geven. Als de huurder de sleutels van de huisvesting ophaalt, wordt het appartement of de kamer automatisch bijgestaan en gedekt zonder extra formaliteit in te vullen.

Op het einde van de huurperiode, zullen de eigenaar en de huurder samen evaluatie maken (laatste inventaris).

Lees de garantie van Home Assistance.

4.  Reservering afzeggen

Ons platform beschermt zowel de eigenaar en de klant. Elke aankondiging en reservering op onze website specificeert de annuleringsvoorwaarden. Klanten kunnen hun reserveringen annuleren door een click op Annuleren naast het aanbod.

Bij SHARYNX:

 1. Indien de klanten 24 uur voor de reservering periode annuleren, zullen ze dan een volledige terugbetaling ontvangen.
 2. Indien de klanten minder dan 24 uur voor de reservering periode annuleren, zal de eerste dag niet terugbetaald worden.
 3. Als de huurder aankomt en beslist te vertrekken voor de geplande periode van zijn reservering, zal de resterende tijd na de officiële annulering 100% terugbetaald worden.
 4. Onze restitutie beleid is eenvoudig en flexibel. We kunnen een volledige terugbetaling tot een dag voor de start van huurperiode van de klant, met uitzondering van kosten, doen. In dit geval:
  • De dienstkosten zullen niet terugbetaald woorden;
  • In geval van een vordering van een van de beide partijen, moet SHARYNX binnen 24 uur na de aanvang van de huurperiode geïnformeerd woorden;
  • SHARYNX kan als bemiddelaar optreden en beslissen in geval van het conflict;
  • Een reservering is officieel geannuleerd wanneer de klant ons zijn aanvraag via aanvraagformulier op de reservering pagina maakt;
  • Alle toepasselijke belastingen zullen ingehouden woorden en afgedragen aan de belastingdienst van SPF Financies.

Bij onze verzekering, AGA (Allianz Global Assistance), indien:

 • Afzeggen meer dan 30 dagen voor vertrek, vergoedt AGA 10% van de reisprijs;
 • Afzeggen tussen 30 en 14 dagen voor vertrek, vergoedt AGA 20% van de reisprijs;
 • Afzeggen tussen 14 en 7 dagen voor vertrek, vergoedt AGA 50% van de reisprijs;
 • Afzeggen tussen 7 dagen en 1 dag voor vertrek, vergoedt AGA 75% van de reisprijs;
 • Afzeggen de dag van het vertrek (no show), vergoedt AGA 100% van de reisprijs.

Lees hier over annuleringsverzekering

5.  Huurcontract

 • In geval van schade aan de huisvesting door de huurder, zal hij aansprakelijk zijn en zullen we zijn krediet kart debiteren.
 • In geval van overtreding, levert het huurcontract het bewijs van de verantwoordelijke huurder.

SHARYNX behandelt de regelmatige betaling van verzekeringspremies die de voorwaarden op onze website in dit contract geïntegreerd zijn.

Lees meer over de ALGEMENE VOORWAARDEN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID SCHADE AAN VAKANTIELOGIES.

 6.  Verzekering

Ons platform is integraal onderdeel van het huurcontract. Aan het begin van een huurovereenkomst, moet de huurder en de verhuurder (eigenaar) een eerste toestand van de huisvesting vaststellen. Aan het einde van de huurovereenkomst, zal de huurder ervoorzorgen dat hij de huisvesting teruggeeft zoals hij het genomen heeft.

Om te kunnen genieten van onze verzekering:

 • De volledige huurprijs moet ingesteld via onze website worden.
 • De huurovereenkomst zal noodzakelijk de handtekeningen van de drie partijen (eigenaar, huurder, SHARYNX) bevatten. Deze eis is nodig in geval van een schade.
 • De identiteit van de huurder en de huisvesting, het begin en het einde van de huurperiode moeten overeenkomen met de data van de verhuur die op onze website opgenomen zijn.
 • Het krediet kart die gebruikt is voor de betaling van de huur moet die van de huurder zijn.
 • De eigenaar van het voertuig moet al gedekt worden door een jaarlijks verzekeringscontract, buiten de burgerlijke aansprakelijkheid van schade aan vakantielogies dat onze verzekering garandeert.

Onze verzekering biedt u de volgende garanties:

 • Burgerlijke aansprakelijkheid
  • vergoeding van schade aan verhuurde onroerend goed, tot 20.000 EUR;
  • schade van minder dan 250 euro worden niet vergoed.
 • Verzekering annulering, tot 10.000 euro per verzekerde persoon:
  • complicaties tijdens de zwangerschap;
  • overlijden van elke bloed- of aanverwant tot en met tweede graad of elke minderjarige bloed- of aan aanverwant tot en met de derde graad;
  • echtscheiding en feitelijke scheiding;
  • echtscheiding of scheiding van feit;
  • belangrijke schade aan uw huis;
  • zwangerschap, mits dat reizen voorzien is in de laatste 3 maanden van zwangerschap en dat het contract afgesloten is voor het begin van de zwangerschap;
  • ontslag;
  • ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde, een familielid tot de tweede graad of de persoon die uw professionele activiteiten voort zet;
  • … Lees meer ALGEMENE VOORWAARDEN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID SCHADE AAN VAKANTIELOGIES.

Nota bena: 

SHARYNX onderhandelt met partners verzekeraars om een volledige dekking (materiële en immateriële schade) aan te bieden.

7.  Home Assistance

Onze verzekering biedt u een van de beste garanties voor bijstand verhuur voertuig in België en zelfs in Europa.

 • Home Assistance:
  • bijstand in geval van schade aan het huis;
  • kosten van slotenmaker (maximaal 100 EUR).
  • … Lees meer details over Home Assistance

8.  Waarborgen deponeren

SHARYNX vormt een aanvraag voor toelating op de kredietkaart van de huurder in het bedrag van de deponeerde waarborg. Het platform kan de betaling van de waarborg aanvragen indien de eigenaar van het voertuig aanvraagt. Dit is de waarborgdienst met kredietkaart online.

De huurder neemt een vaste en onherroepelijke verbintenis het bedrag van de waarborg te betalen bij de eerste vraag van de verhuurder:

 • In geval van geen schade van het voertuig door de huurder, zal de aanbetaling bedrag van zijn kredietkaart niet afgeschreven worden. Anders, zal zijn kredietkaart voor de schade gedebiteerd worden. Men moet rekening houden met het eigen risico van onze verzekering.
 • Als de huurder van plan is om de betaling van het voorschot te betwisten, zal het aan hem, na de betaling, de vorderingen bij SHARYNX te maken.

9.  Beperkingen van onze aansprakelijkheid

SHARYNX geeft geen garantie of zekerheid ten aanzien van de huur die uitsluitend tussen de verhuurder en de huurder optreedt.

Onze verantwoordelijkheid kan niet aansprakelijk gesteld worden naar aanleiding van diensten van ons personeel, behalve in geval van fraude of opzettelijk wangedrag van extreme zwaartekracht.

Ons platform is niet aansprakelijk voor verliezen van een gebruiker van onze website. De informatie op onze website kan technische of feitelijke onjuistheden of typefouten bevatten.

Dus, SHARYNX:

 • wijst alle aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en fouten af en behoudt zich het recht voor om wijzigingen en correcties op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving;
 • Kan ook niet aansprakelijk gesteld worden ten aanzien van een gebruiker speciale of gevolgschade;
 • Moet de solvabiliteit van de gebruikers van de website, waaronder de huurders, zelfs in het geval van het gebruik van de aanbetaling diensten te controleren;
 • Controleert de identiteit van de leden en de identificatie van voertuigen.

10.  Belastingen

Onze diensten moeten alle belastingen in verband met de verhuur van voertuigen via onze website verzamelen. Deze belastingen zullen ingehouden worden en betaald aan de belastingdienst van SPF Finances.

11.  Ontslag en uitsluiting

SHARYNX heeft het recht op elk moment en zonder waarschuwing een gebruiker die de gebruiksvoorwaarden van onze website niet respecteert te sluiten.

12.  Wijzigingen in de algemene gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van www.Sharynx.be en diensten is aan de aanvaarding van deze voorwaarden onderworpen. Onze dienstverlening behoudt zich het recht op elk gewenst moment de modificatie te maken. Deze wijzigingen zullen onmiddellijk na de terbeschikkingstelling van de nieuwe voorwaarden van kracht zijn. De wijzigingen die elke gebruiker erkent eerder te hebben geraadpleegd.

13.  Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze gebruiksvoorwaarden worden door het Belgisch recht beheerst. Voor alle geschillen die over het contract kunnen ontstaan, aanvaarden onherroepelijk de partijen de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechter in België. Frans zal de gebruikte taal worden.