Verzekering !

Autoverzekering


De klant is de hoeksteen van onze activiteit en de kwaliteit van onze diensten is de basis van ons bestaan.

Voor alle autohuur tussen particulieren, ons management team in samenwerking met onze partners verzekeraars gaan op zoek naar de beste mogelijke waarborgen.

Het zoeken naar verbeteringen op vlak van schadedekking (lichamelijk letsel, materiële en immateriële schade) is onze regelmatige uitdaging bij Sharynx.

Sharynx biedt aan haar klanten de beste Bijstand en een voldoende Schadedekking van de Belgische markt, op vlak van autodelen tussen particulieren in België.

AGA-Sharynx

AGA (Allianz Global Assistance), onze verzekeraar biedt echter verschillende waarborgen, onder andere het eigen risico (maximaal 3.000 EUR per dossier), annuleringsverzekering (maximaal 10.000 EUR per verzekerde persoon) of zelfs een auto bijstaan (Europa, zonder kilometer franchise). Lees meer details over Garanties.

U bent eigenaarU bent huurderAndere documenten van de verzekering

Alle auto’s van eigenaars, beschikbaar op ons platform, zijn verzekerd en hebben een geldige technische controle.

Dankzij onze verzekering, geniet de huurder niet alleen van een eigen risico ten beloop van 3.000 EUR maximaal, maar ook diverse andere waarborgen.

Dus, in geval van schade van het voertuig, onze verzekering wordt automatisch geactiveerd en biedt garanties binnen de voorwaarden en de bedragen vermeld in de algemene voorwaarden van het contract.

Let op: de huurder verantwoordelijk van de schaden wordt gedebiteerd ter hoogte van de reparatiekosten.

Lees meer details over ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR.

Onze verzekering garandeert u ook de beste bijstand (Europa zonder kilometers beperking) beschikbaar op de verhuur markt tussen particulieren:

 • Juridische bijstand in het geval van verkeersongeval: honorarium met een maximum van 1.250 EUR en voorschot voor borgtocht 12.500 EUR;
 • Pechverhelping en sleping;
 • Overbrenging van reserveonderdelen;
 • Herstel van uw defecte voertuig;
 • …, lees meer details Garantie Assistance Voertuigen

1.  Voorwaarden van verzekering

Om verhuurder bij SHARYNX te worden, zijn volgende voorwaarden absoluut noodzakelijk:

 • U bent een particulier;
 • houder van een grijze kaart van het voertuig;
 • bezit van een jaarlijkse verzekering van het voertuig;
 • bezit van een voertuig technische controle up-to-date.

Wees ervan bewust dat onze platform alleen voertuigen met een totaal gewicht tot 3,5 ton van categorie B of B/E. Lees de classificatie van geaccepteerde voertuigen.

2.  Praktische vragen

Wat gebeurt er – bij een ongeval, diefstal of vandalisme?

De huurder van uw voertuig moet:

 1. Zodra mogelijk, en in elk geval binnen de 7 kalenderdagen, het schadegeval schriftelijk aan Allianz Global Assistance melden.
 2. Zonder verwijl, en in elk geval binnen de 30 dagen, Allianz Global Assistance alle nuttige inlichtingen verstrekken en op de vragen antwoorden die u worden gesteld, teneinde de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen.
 3. Alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken.
 4. In geval van diefstal, vandalisme, of een vluchtmisdrijf onmiddellijk een proces-verbaal laten opmaken door de dichtstbijzijnde gerechtelijke overheid waar de feiten zich voordeden of door u werden vastgesteld.
 5. In geval van een ongeval met een tegenpartij dient u een internationaal aanrijdingsformulier in te vullen en te laten ondertekenen door alle partijen.
 6. Bij de ophaling en de teruggave van de huurwagen dient u een gedetailleerde staat van het voertuig op te maken met de verhuurder.
 7. In geval van bijkomende schade aan de huurwagen bij de teruggave dient u de verhuurder een attest van deze schade laten uitschrijven.
 8. Allianz Global Assistance de originele bewijsstukken van de omstandigheden, van de gevolgen en van uw schade overmaken: staat van het voertuig, proces-verbaal of internationaal aanrijdingsformulier of attest van de verhuurder, huurcontract, de stukken waaruit dat blijkt dat er dekking was door de autoverzekering en de berekening van het eigen risico.

Let op: Wie breekt, betaalt. In geval van beschadiging van het voertuig, debiteren wij de krediet kaart van de huurder binnen de grenzen van het eigen risico zoals bepaald in onze algemene voorwaarden van verzekering autoverhuur tussen particulieren.

Als het voertuig minder dan 10 jaar oud is (max. 10 jaar), kunt u rekenen op volgende bijstand:

 • Assistance voertuigen (Europa zonder kilometers beperking)
  • juridische bijstand in het geval van verkeersongeval: honorarium met een maximum van 1.250 EUR en voorschot voor borgtocht 12.500 EUR;
  • kosteloos Caravan en aanhangwagen verzekerde;
  • vervoer van personen;
  • probleemoplossing en slepen;
  • verzenden van reserveonderdelen;
  • kosten van het bewaken ten beloop van 65 EUR;
  • extra hotel overnachting in geval van diefstal of reparatie (in het buitenland);
  • repatriëring van het voertuig, passagiers, Bagage en huisdieren;
  • herstel van uw defecte voertuig;
  • voertuig vervanging inbegrepen;

Als het voertuig meer dan 10 jaar oud is, moet de eigenaar de kost van takeldienst zelf betalen en kan dus niet van de hierboven vermelde garanties genieten.

SHARYNX onderhandelt met partners verzekeraars om een volledige dekking (materiële en immateriële schade) aan te bieden.

Aan de andere kant, biedt onze verzekering u de volgende garanties:

 • Eigen Risico, maximaal 3.000 EUR per dossier;
 • Annuleringsverzekering, tot 10.000 EUR per verzekerde persoon:
  • complicaties tijdens de zwangerschap;
  • overlijden van elke bloed- of aanverwant tot en met tweede graad of elke minderjarige bloed- of aan aanverwant tot en met de derde graad;
  • echtscheiding en feitelijke scheiding;
  • belangrijke schade aan uw huis;
  • zwangerschap, mits dat reizen voorzien is in de laatste 3 maanden van zwangerschap en dat het contract afgesloten is voor het begin van de zwangerschap;
  • ontslag;
  • ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde, een familielid tot de tweede graad of de persoon die uw professionele activiteiten voort zet;
  • o… Lees meer over ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR.

Onze verzekering garandeert u ook de beste bijstand (Europa zonder kilometers beperking) beschikbaar op de verhuur markt tussen particulieren:

Als het voertuig minder dan 10 jaar oud is (max. 10 jaar), kunt u rekenen op volgende bijstand:

 • Assistance voertuigen (Europa zonder kilometers beperking)
  • juridische bijstand in het geval van verkeersongeval: honorarium met een maximum van 1.250 EUR en voorschot voor borgtocht 12.500 EUR ;
  • kosteloos Caravan en aanhangwagen verzekerde;
  • vervoer van personen;
  • probleemoplossing en slepen;
  • verzenden van reserveonderdelen;
  • kosten van het bewaken ten beloop van 65 EUR;
  • extra hotel overnachting in geval van diefstal of reparatie (in het buitenland);
  • repatriëring van het voertuig, passagiers, Bagage en huisdieren;
  • herstel van uw defecte voertuig;
  • voertuig vervanging inbegrepen;

Als het voertuig meer dan 10 jaar oud is, moet de eigenaar de kost van takeldienst zelf betalen en kan dus niet van de hierboven vermelde garanties genieten.

1.  Voorwaarden van verzekering

De klant (huurder) moet zich registreren via onze website onder zijn echte identiteit.

 • Een account per persoon is toegestaan.
 • De identiteit van de persoon die de sleutels van het voertuig komt halen moet overeenkomen met de inschrijving op de site, dat wil zeggen degene die het contract aangaat en betaalt.
 • De toekomstige klant (huurder) zal een evaluatie doen in aanwezigheid van de eigenaar (verhuurder) maken.
 • De huurde moet ten minstens 21 jaar oud zijn.
 • De huurder moet houder zijn van een geldige EU rijbewijs, geldig sinds ten minstens 2 jaar.
 • De huurder verbindt zich ertoe in België en naburige landen te rijden, en maak niet professioneel gebruik van het voertuig.
 • In bezit van een betaalkaart, rijbewijs en de waarborg (met uitzondering van presentatie van krediet kaart). Alles op naam van de huurder, zoals vastgelegd op de huurovereenkomst.
 • De huurder moet aandachtig de algemene voorwaarden van verzekering van ons platform lezen.

2.  Assistance voertuigen (Europa zonder kilometers beperking)

Onze verzekering:

 • Caravan en aanhangwagen kosteloos verzekerd;
 • Vervoer van personen;
 • Takeldienst;
 • Overbrenging van onderdelen;
 • Kosten van bewaken tot 65 EUR;
 • Extra overnachting in geval van diefstal of reparatie van het voertuig (in het buitenland);
 • Repatriëring van het voertuig, passagiers, Bagage en huisdieren;
 • Herstel van uw defecte voertuig;
 • Voertuig vervanging inbegrepen;
 • … Lees meer details Garantie Assistance Voertuigen

3.  Verplichtingen van de klant (huurder)

Alle schaden moeten worden gemeld aan Allianz Global Assistance die het beheer op zich zal nemen:

 • Voor bijstand: bel + 32 2 290 61 00;
 • Een administratief dossier:
  • Per email: tcc@allianz-globale-assistance.be
  • Per brief naar:

AGA INTERNATIONAL S.A.                    Belgium branch                                                                                                                                                                                 Zwaluwenstraat 2 ; 1000 Brussel – België


Alle huurders moeten voldoen aan de volgende verplichtingen:

a.  Zodra mogelijk, en in elk geval binnen de 7 kalenderdagen, het schadegeval schriftelijk aan Allianz Global Assistance melden.

b.  Zonder verwijl, en in elk geval binnen de 30 dagen, Allianz Global Assistance alle nuttige inlichtingen verstrekken en op de vragen antwoorden die u worden gesteld, teneinde de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen.

c.  Alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken.

d.  In geval van diefstal, vandalisme, of een vluchtmisdrijf onmiddellijk een proces-verbaal laten opmaken door de dichtstbijzijnde gerechtelijke overheid waar de feiten zich voordeden of door u werden vastgesteld.

e.  In geval van een ongeval met een tegenpartij dient u een internationaal aanrijdingsformulier in te vullen en te laten ondertekenen door alle partijen.

f.  Bij de ophaling en de teruggave van de huurwagen dient u een gedetailleerde staat van het voertuig op te maken met de verhuurder.

g.  In geval van bijkomende schade aan de huurwagen bij de teruggave dient u de verhuurder een attest van deze schade laten uitschrijven.

h.  Allianz Global Assistance de originele bewijsstukken van de omstandigheden, van de gevolgen en van uw schade overmaken: staat van het voertuig, proces-verbaal of internationaal aanrijdingsformulier of attest van de verhuurder, huurcontract, de stukken waaruit dat blijkt dat er dekking was door de autoverzekering en de berekening van het eigen risico.


4.  Praktische vragen

Wat gebeurt er – bij een ongeval, diefstal of vandalisme? De huurder van uw voertuig moet:

 1. Zodra mogelijk, en in elk geval binnen de 7 kalenderdagen, het schadegeval schriftelijk aan Allianz Global Assistance melden.
 2. Zonder verwijl, en in elk geval binnen de 30 dagen, Allianz Global Assistance alle nuttige inlichtingen verstrekken en op de vragen antwoorden die u worden gesteld, teneinde de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen.
 3. Alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken.
 4. In geval van diefstal, vandalisme, of een vluchtmisdrijf onmiddellijk een proces-verbaal laten opmaken door de dichtstbijzijnde gerechtelijke overheid waar de feiten zich voordeden of door u werden vastgesteld.
 5. In geval van een ongeval met een tegenpartij dient u een internationaal aanrijdingsformulier in te vullen en te laten ondertekenen door alle partijen.
 6. Bij de ophaling en de teruggave van de huurwagen dient u een gedetailleerde staat van het voertuig op te maken met de verhuurder.
 7. In geval van bijkomende schade aan de huurwagen bij de teruggave dient u de verhuurder een attest van deze schade laten uitschrijven.
 8. Allianz Global Assistance de originele bewijsstukken van de omstandigheden, van de gevolgen en van uw schade overmaken: staat van het voertuig, proces-verbaal of internationaal aanrijdingsformulier of attest van de verhuurder, huurcontract, de stukken waaruit dat blijkt dat er dekking was door de autoverzekering en de berekening van het eigen risico.